Choć nazwa wydziału i specjalizacji kojarzy się z metalurgią to pośród tej twardej, inżynierskiej tematyki, absolwent szczególną uwagę zwrócił na zagadnienia związane z programowaniem aplikacji internetowych. Zarówno jego praca magisterska jak i wcześniejsza - inżynierska dotykały tego tematu.

Studia te miały szczególny wpływ na rozwój firmy desi9n.pl, dzięki dostępowi do wykwalifikowanej kadry naukowej, ciekawych zajęć dydaktycznych oraz konferencji, każdy absolwent jest w pełni przygotowany do pracy w przemyśle.

desi9n.pl to jedna z niewielu firm mogąca się pochwalić tak wyszkoloną kadrą. Nasze szeregi zasilają inżynierowie z kierunków informatycznych, którzy jako programiści realizują swoje pasje. desi9n.pl to firma oparta na wiedzy i nowoczesnych technologiach.