Lider zespołu Krzysztof Ścira ukończył studia pierwszego stopnia i otrzymał tytuł zawodowy - inżynier. Projekt inżynierski, który wykonał dotyczył tworzenia systemu CMS z wykorzystaniem języka XML, a także prezentacji możliwości nowych technologii takich jak HTML5 oraz CSS3.