Dzięki nawiązaniu stałej współpracy z firmą Progrunner, firma desi9n.pl powiększyła swoje wsparcie o node.js. Dzięki temu dajemy naszym klientom możliwość tworzenia aplikacji typu SPA w oparciu np. o framework Loopback.