Open Menu

desi9n.pl

Aplikacja mobilna!

...dla FIRMY, PRODUKTU, WYDARZENIA

Strona internetowa!

Rozwiązania dla przemysłu!

Szkolenia dla programistów!

WCAG 2.1 - dostępna aplikacja, strona internetowa

Prev

Wybrane realizacje

Next

Użytkownicy mogą za pomocą tej strony zapoznać się z profilem działalności firmy, poznać jej konkretną ofertę oraz zobaczyć ostatnio zrealizowane projekty przedstawione za pomocą efektownej galerii. Atrakcyjność wizualną strony podnoszą zastosowane animacje, widoczne przy przechodzeniu przez kolejne elementy strony.

Użytkownicy mogą za pomocą tej strony zapoznać się z ofertą firmy oraz z jej przykładowymi realizacjami, dzięki atrakcyjnej wizualnie galerii. Dzięki dostępowi do rozbudowanego konfiguratora, użytkownik ma możliwość dowolnego skonfigurowania interesującego go produktu oraz skontaktowania się z właścicielem firmy w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Backendworks - strona typu wizytówka, przeznaczona na rynek Amerykański. Celem danej strony jest promowanie polskiej (europejskiej) branży IT (polskich / europejskich specjalistów) w Ameryce. Dzięki tej stronie użytkownik może znaleźć informacje, w jakich technologiach pracują specjaliści, opis technologii, jakich narzędzi używają oraz statystyki, przedstawiające poszczególne języki programowania na tle innych.

System do obsługi parku maszynowego w przemyśle ciężkim

Aplikacja internetowa, pozwalająca na wprowadzanie i zarządzanie raportami z wykonywanych czynności w obrębie układania nawierzchni asfaltowych. Składa się z panelu administratora, aplikacji internetowej dla operatorów oraz dedykowanego serwera. Podstawowym założeniem jest intuicyjność i responsywność aplikacji, która zapewnia poprawność wyświetlania w sposób estetyczny, niezależnie od rozdzielczości oraz typu urządzenia.

Skontaktuj się z nami

desi9n sp. z o.o.

ul. Królewska 65a
30-081 Kraków

Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

  • KRS: 0000480006
  • NIP: 6772377357
  • REGON: 122944778
  • Kapitał zakładowy: 10 000 zł